Μύθοι & Αλήθειες

Ισταμίνη

“Τα ψάρια μας υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία - αποστείρωση και συσκευάζονται σε λιγότερο από 24 ώρες, διάστημα ικανό για να διατηρήσει μόνο τη φρεσκάδα τους μέσα σε αποστειρωμένα δοχεία αλουμινίου (κονσέρβες). Έτσι αποφεύγεται κάθε είδους αλλοίωση, αλλά και περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης από ισταμίνη που προκαλείται κυρίως λόγω ακατάλληλων πρακτικών κατά την παραγωγική διαδικασία του ψαριού.”

Η αλήθεια

Η ισταμίνη είναι μία βιογενής αμίνη, η οποία είναι φυσικώς ενεχόμενη στο ανθρώπινο σώμα. Προέρχεται κυρίως από τη διάσπαση (αποκαρβοξυλίωση) του αμινοξέως ιστιδίνη. Εμπλέκεται σε φυσιολογικές λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού που σχετίζονται με τοπικές ανοσολογικές αντιδράσεις, την έκκριση γαστρικού οξέος και τη διεργασίας της νευροδιαμόρφωσης. Η ισταμίνη εμπλέκεται στις αντιδράσεις φλεγμονής του ανθρώπινου οργανισμού και αν καταναλωθεί σε υψηλά επίπεδα, μπορεί να προκαλέσει συμπτώματα, παρόμοια με εκείνα μιας αλλεργικής αντίδρασης.

Η δηλητηρίαση από ισταμίνη ή αλλιώς «σκομβροειδής» δηλητηρίαση, είναι μία τροφική δηλητηρίαση, η οποία συσχετίστηκε αρχικά με την κατανάλωση ψαριών, τα οποία ανήκουν κυρίως στην οικογένεια Scombridae (σκουμπρί, τόνος, κολιός, παλαμίδα). Τα ψάρια αυτά, όπως και άλλα ψάρια που ανήκουν σε άλλες οικογένειες (σαρδέλα, ρέγγα, γαύρος, γοφάρι, ξιφίας), περιέχουν εκ φύσεως υψηλές συγκεντρώσεις του αμινοξέος ιστιδίνη. Μετά τα αλιεύματα, η κατανάλωση τυριών ωρίμανσης αποτελεί τη συνηθέστερη κατηγορία τροφίμου που σχετίζεται με δηλητηρίαση από ισταμίνη. Ωστόσο, υπάρχουν και άλλες κατηγορίες τροφίμων, οι οποίες περιέχουν υψηλές συγκεντρώσεις ισταμίνης, όπως τα ζυμούμενα τρόφιμα (αλλαντικά αέρος, τουρσιά, ερυθρός οίνος), αλλά και η κατανάλωση σάλτσας σόγιας και μίσο.

Στην περίπτωση των ψαριών, η παραγωγή της ισταμίνης, ως αποτέλεσμα της αποκαρβοξυλίωσης της ιστιδίνης, πραγματοποιείται με την επίδραση του ενζύμου αποκαρβοξυλάση και συσχετίζεται άμεσα με την παρουσία υψηλού αριθμού μικροοργανισμών – βακτηρίων. Έτσι, ένας από τους κύριους λόγους που δύναται να οδηγήσουν σε τροφοδηλητηρίαση από ισταμίνη εξαιτίας των ψαριών, είναι η κατάχρηση του χρόνου και της θερμοκρασίας παραμονής. Σε κάποιο δηλαδή σημείο μετά την αλίευση, τα ψάρια πρέπει να έχουν εκτεθεί σε σχετικά υψηλές θερμοκρασίες για ικανό χρονικό διάστημα, για να επιτραπεί ο βακτηριακός πολλαπλασιασμός και η διάσπαση της ιστιδίνης.

Υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις ανάμεσα στα άτομα, σχετικά με την ευαισθησία σε δηλητηρίαση από ισταμίνη. Σύμφωνα με την ευρωπαϊκή νομοθεσία (Κανονισμός 2073/2005 σχετικά με τα μικροβιολογικά κριτήρια για τα τρόφιμα), η συγκέντρωση ισταμίνης σε αλιευτικά προϊόντα από είδη ιχθύων που σχετίζονται με υψηλή ποσότητα ισταμίνης, θεωρείται ικανοποιητική, εάν μεταξύ των εννέα δειγμάτων που ελέγχθηκαν, η μέση παρατηρηθείσα συγκέντρωση είναι 100 mg/kg, ένα μέγιστο των δύο δειγμάτων έχουν μια συγκέντρωση μεταξύ 100 και 200 mg/kg και καμία συγκέντρωση δεν υπερβαίνει το όριο των 200 mg/kg. Μεγαλύτερες συγκεντρώσεις ισταμίνης προβλέπονται, με βάση τη νομοθεσία, σε αλιευτικά προϊόντα που έχουν υποστεί ενζυμική ωρίμανση σε αλάτι, καθώς και σε σάλτσες ψαριού που παρασκευάζονται με ζύμωση αλιευτικών προϊόντων. Στις μέρες μας, περιστατικά τροφοδηλητηρίασης από ισταμίνη, απαντώνται κυρίως λόγω κακής παραγωγικής πρακτικής στους αλίπαστους ιχθύες (παστά ψάρια), τα οποία δεν υφίστανται, όπως στην περίπτωσή μας θερμική επεξεργασία, ωριμάζουν για μεγάλο χρονικό διάστημα και διατηρούνται αποκλειστικά στο αλάτι. Τα προϊόντα αυτά συσκευάζονται, επίσης, σε λευκοσιδηρά δοχεία, διατηρούνται όμως στο ψυγείο και σε καμία περίπτωση, δε μπορεί να ταυτιστούν με τις κονσέρβες ψαριών που έχουν υποστεί θερμική επεξεργασία – αποστείρωση και διατηρούνται εκτός ψυγείου μέχρι το άνοιγμά τους.

Στην εταιρεία μας είμαστε υπερήφανοι για το γεγονός, ότι από την αλίευση μέχρι τη συσκευασία μεσολαβούν λιγότερο από 24 ώρες, διάστημα ικανό να διατηρήσει μόνο τη φρεσκάδα…

Ανακαλύψτε κι άλλες αλήθειες

Συντηρητικά

“Τα κονσερβοποιημένα προϊόντα θαλασσινών περιέχουν συντηρητικά που βλάπτουν την υγεία μας.”

Η αλήθεια

Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη χρήση συντηρητικών και ειδικά για την κατηγορία των κονσερβοποιημένων ιχθυηρών. Αυτό που συμβαίνει στη συντήρηση των τροφίμων σε κονσέρβα, είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στο σπίτι μας, όταν βράζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιο τρόφιμο και στη συνέχεια το φυλάσσουμε σε σφραγισμένα γυάλινα ή μεταλλικά δοχεία. Η θερμική επεξεργασία προκαλεί θανάτωση των επικίνδυνων μικροοργανισμών και η αεροστεγής φύλαξή τους επιτρέπει τη διατήρηση των τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δείτε περισσότερα

Υδράργυρος

“Ο τόνος σε κονσέρβα είναι επικίνδυνος για την υγεία μας γιατί περιέχει υδράργυρο.”

Η αλήθεια

Κονσέρβες τόνου, οι οποίες περιέχουν τα μεγάλα σε μέγεθος είδη και συγκεκριμένα, του κιτρινόπτερου τόνου* (Thunnus albacares*) και λευκού ή μακρυπτέρυγου τόνου (thunnus alalunga), περιέχουν τιμές υδραργύρου σε μεσαία επίπεδα. Αντίθετα, κονσέρβες τόνου οι οποίες περιέχουν το μικρότερο σε μέγεθος είδος, του τόνου Skipjack (Katsuwonus pelamis), περιέχουν λιγότερο από το 1/3 της συγκέντρωσης του υδραργύρου των παραπάνω ειδών. Στην TRATA χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το είδος του τόνου Skipjack και ελέγχουμε τη συγκέντρωση του υδραργύρου σε κάθε παρτίδα τόνου, έχοντας πολύ χαμηλότερα όρια αποδοχής από αυτά που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα, συνεισφέρουμε και στην ορθολογική και αειφόρο διαχείριση των αλιευμάτων, αφού το είδος του τόνου Skipjack δεν ανήκει στην επίσημη Κόκκινη Λίστα των απειλούμενων ειδών, που εκδίδει η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Αντίθετα, άλλα είδη τόνου, όπως ο κιτρινόπτερος τόνος και ο λευκός ή μακρυπτέρυγος τόνος, κατατάσσονται στα «σχεδόν απειλούμενα είδη».

Δείτε περισσότερα

Σκορβούτο

“Εάν καταναλώνετε τροφές από κονσέρβες, διατρέχετε τον κίνδυνο να πάθετε σκορβούτο.”

Η αλήθεια

Το σκουρβούτο ήταν τα παλιότερα χρόνια συχνή πάθηση των ναυτικών, των εξερευνητών και των στρατιωτικών, που ήταν αναγκασμένοι να τρέφονται αποκλειστικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα με συντηρημένα τρόφιμα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Τα τελευταία χρόνια, στις αναπτυγμένες χώρες, το σκορβούτο εμφανίζεται σπάνια, κυρίως ως αποτέλεσμα κακών διατροφικών συνηθειών και ελάχιστης έως μηδενικής κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Συνδυάζοντας λοιπόν τις αγαπημένες σας κονσέρβες TRATA με πλούσια σε βιταμίνη C λαχανικά, τα οποία δεν έχουν υποστεί έντονη θερμική επεξεργασία, απολαμβάνετε τα οφέλη μίας ισορροπημένης διατροφής.

Δείτε περισσότερα

GMO

"Οι κονσέρβες ιχθυηρών περιέχουν γενετικά τροποποιημένα τρόφιμα"

Η αλήθεια

Οι κονσέρβες που δεν έχουν σήμανση GMO (Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί), δεν περιέχουν μεταλλαγμένα. Η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλει σε όλα τα Γενετικώς Τροποποιημένα Τρόφιμα και Ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς (εκτός αν η παρουσία τους είναι μικρότερη από το 0,9% του τροφίμου / ζωοτροφής ή η παρουσία του συστατικού είναι τυχαία ή τεχνικά αναπόφευκτη), να φέρουν την επισήμανση GMO (Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί). Ειδικά στην Ελλάδα, η χρήση της επισήμανσης NON GMO (Μη Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί) σε τρόφιμα που δεν περιέχουν Γενετικώς Τροποποιημένες Καλλιέργειες ή δεν έχουν παραχθεί με τη χρήση Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών, θεωρείται ότι εμπίπτει στο πλαίσιο της παραπλανητικής διαφήμισης και δεν είναι επιτρεπτή.

Δείτε περισσότερα

BPA FREE

"Όλες οι κονσέρβες τροφίμων έχουν επιστρώσεις και βερνίκια, επιβλαβή για την υγεία"

Η αλήθεια

Όλα τα υλικά κονσέρβας δεν είναι τα ίδια. Η ποιότητα των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα ψάρια μας, δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής υγειονομικής ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους και έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί υλικά συσκευασίας, ελεύθερα δισφαινόλης, σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες στη παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών, καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα. Την προσπάθεια αυτή θελήσαμε να την επικοινωνήσουμε στον κόσμο και ήδη, η νέα σειρά των προϊόντων τόνου που θα κυκλοφορήσει, φέρει την ένδειξη BPA free.

Δείτε περισσότερα