Μύθοι & Αλήθειες

GMO

“Οι κονσέρβες που δεν έχουν σήμανση GMO (Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί), δεν περιέχουν μεταλλαγμένα. Η νομοθεσία της ΕΕ επιβάλλει σε όλα τα Γενετικώς Τροποποιημένα Τρόφιμα και Ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από Γενετικώς Τροποποιημένους Οργανισμούς (εκτός αν η παρουσία τους είναι μικρότερη από το 0,9% του τροφίμου / ζωοτροφής ή η παρουσία του συστατικού είναι τυχαία ή τεχνικά αναπόφευκτη), να φέρουν την επισήμανση GMO (Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί). Ειδικά στην Ελλάδα, η χρήση της επισήμανσης NON GMO (Μη Γενετικώς Τροποποιημένοι Οργανισμοί) σε τρόφιμα που δεν περιέχουν Γενετικώς Τροποποιημένες Καλλιέργειες ή δεν έχουν παραχθεί με τη χρήση Γενετικώς Τροποποιημένων Οργανισμών, θεωρείται ότι εμπίπτει στο πλαίσιο της παραπλανητικής διαφήμισης και δεν είναι επιτρεπτή.”

Η αλήθεια

Τα τρόφιμα και οι ζωοτροφές προέρχονται γενικώς από τα φυτά που καλλιεργεί ο άνθρωπος και τα ζώα που εκτρέφει, εδώ και πολλές χιλιάδες χρόνια. Με την πάροδο του χρόνου, τα εν λόγω φυτά και ζώα με τα πιο επιθυμητά χαρακτηριστικά επελέγησαν για την αναπαραγωγή των επόμενων γενεών τροφίμων και ζωοτροφών. Αυτό συνέβη, για παράδειγμα, στην περίπτωση των φυτών με μεγαλύτερη αντοχή σε περιβαλλοντικές πιέσεις, όπως ασθένειες, ή σ΄εκείνα που έχουν αυξημένη απόδοση. Αυτά τα επιθυμητά χαρακτηριστικά εμφανίστηκαν μέσω φυσικών τροποποιήσεων της γενετικής σύστασης των εν λόγω φυτών και ζώων. Στο πρόσφατο παρελθόν, κατέστη δυνατή η τροποποίηση της γενετικής σύστασης των ζωντανών κυττάρων και οργανισμών με τη χρήση τεχνικών της σύγχρονης βιοτεχνολογίας, που ονομάζεται γονιδιακή τεχνολογία. Το γενετικό υλικό τροποποιείται με τεχνητό τρόπο, ώστε να αποκτήσει νέες ιδιότητες (π.χ. ανθεκτικότητα του φυτού σε ασθένειες, έντομα ή ξηρασία, ανοχή του φυτού σε κάποιο ζιζανιοκτόνο, βελτίωση της ποιότητας ή της θρεπτικής αξίας των τροφίμων, αύξηση της παραγωγικότητας των καλλιεργειών, αντοχή σε περιβαλλοντικές πιέσεις, όπως ασθένειες, ή με αυξημένη απόδοση). Οι εν λόγω οργανισμοί καλούνται «γενετικώς τροποποιημένοι οργανισμοί» (ΓΤΟ). Τρόφιμα και ζωοτροφές που περιέχουν ή αποτελούνται από τέτοιους ΓΤΟ, ή παράγονται από ΓΤΟ, καλούνται «γενετικώς τροποποιημένα (ΓΤ) τρόφιμα ή ζωοτροφές».

Μέχρι σήμερα έχουν εγκριθεί στην Ε.Ε., για χρήση στα τρόφιμα και στις ζωοτροφές, 58 ΓΤΟ (που καλύπτουν τον αραβόσιτο, το βαμβάκι, τη σόγια, την ελαιοκράμβη και τα ζαχαρότευτλα). Εκκρεμούν 58 φάκελοι αιτήσεων, για 17 από τους οποίους διατυπώθηκε θετική γνώμη της EFSA και για 1 διατυπώθηκε γνώμη άνευ συμπεράσματος. Ο κατάλογος των εγκεκριμένων ΓΤ φυτών και το ακριβές πεδίο εφαρμογής της έγκρισής τους είναι διαθέσιμα στο μητρώο της Ε.Ε. για τα γενετικώς τροποποιημένα τρόφιμα και ζωοτροφές, στην ακόλουθη διεύθυνση: ”
http://ec.europa.eu/food/dyna/gm_register/index_en.cfm.

Η νομοθεσία της Ε.Ε. επιβάλλει την επισήμανση ΓΤΟ σε όλα τα ΓΤ τρόφιμα και ζωοτροφές που περιέχουν, αποτελούνται ή παράγονται από ΓΤΟ, εκτός αν η παρουσία τους είναι μικρότερη από το 0,9% του τροφίμου/ζωοτροφής ή η παρουσία του συστατικού είναι τυχαία ή τεχνικά αναπόφευκτη. Αντίθετα, στην περίπτωση επισήμανσης «χωρίς ΓΤΟ» (που επισημαίνουν δηλαδή ότι τα τρόφιμα δεν περιέχουν γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες ή δεν έχουν παραχθεί με τη χρήση ΓΤΟ), αυτή δύναται να χρησιμοποιηθεί, σύμφωνα με τη νομοθεσία της Ε.Ε., υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι γενικοί κανόνες για την επισήμανση των τροφίμων και ιδίως ότι οι πληροφορίες που παρέχονται στους καταναλωτές δεν είναι παραπλανητικές. Ορισμένα κράτη μέλη έχουν θεσπίσει συστήματα επισήμανσης «χωρίς ΓΤΟ» για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές τους. Στη χώρα μας, η χρήση της επισήμανσης «χωρίς ΓΤΟ», σε τρόφιμα που δεν περιέχουν γενετικώς τροποποιημένες καλλιέργειες ή δεν έχουν παραχθεί με τη χρήση ΓΤΟ, θεωρείται ότι εμπίπτει στο πλαίσιο της παραπλανητικής διαφήμισης και δεν είναι επιτρεπτή.

Ανακαλύψτε κι άλλες αλήθειες

Συντηρητικά

“Τα κονσερβοποιημένα προϊόντα θαλασσινών περιέχουν συντηρητικά που βλάπτουν την υγεία μας.”

Η αλήθεια

Η ελληνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία απαγορεύει ρητά τη χρήση συντηρητικών και ειδικά για την κατηγορία των κονσερβοποιημένων ιχθυηρών. Αυτό που συμβαίνει στη συντήρηση των τροφίμων σε κονσέρβα, είναι ακριβώς αυτό που κάνουμε στο σπίτι μας, όταν βράζουμε για μεγάλο χρονικό διάστημα κάποιο τρόφιμο και στη συνέχεια το φυλάσσουμε σε σφραγισμένα γυάλινα ή μεταλλικά δοχεία. Η θερμική επεξεργασία προκαλεί θανάτωση των επικίνδυνων μικροοργανισμών και η αεροστεγής φύλαξή τους επιτρέπει τη διατήρηση των τροφίμων σε θερμοκρασία περιβάλλοντος, για μεγάλο χρονικό διάστημα.

Δείτε περισσότερα

Υδράργυρος

“Ο τόνος σε κονσέρβα είναι επικίνδυνος για την υγεία μας γιατί περιέχει υδράργυρο.”

Η αλήθεια

Κονσέρβες τόνου, οι οποίες περιέχουν τα μεγάλα σε μέγεθος είδη και συγκεκριμένα, του κιτρινόπτερου τόνου* (Thunnus albacares*) και λευκού ή μακρυπτέρυγου τόνου (thunnus alalunga), περιέχουν τιμές υδραργύρου σε μεσαία επίπεδα. Αντίθετα, κονσέρβες τόνου οι οποίες περιέχουν το μικρότερο σε μέγεθος είδος, του τόνου Skipjack (Katsuwonus pelamis), περιέχουν λιγότερο από το 1/3 της συγκέντρωσης του υδραργύρου των παραπάνω ειδών. Στην TRATA χρησιμοποιούμε αποκλειστικά το είδος του τόνου Skipjack και ελέγχουμε τη συγκέντρωση του υδραργύρου σε κάθε παρτίδα τόνου, έχοντας πολύ χαμηλότερα όρια αποδοχής από αυτά που ορίζει η ευρωπαϊκή νομοθεσία. Παράλληλα, συνεισφέρουμε και στην ορθολογική και αειφόρο διαχείριση των αλιευμάτων, αφού το είδος του τόνου Skipjack δεν ανήκει στην επίσημη Κόκκινη Λίστα των απειλούμενων ειδών, που εκδίδει η Διεθνής Ένωση για τη Διατήρηση της Φύσης (IUCN). Αντίθετα, άλλα είδη τόνου, όπως ο κιτρινόπτερος τόνος και ο λευκός ή μακρυπτέρυγος τόνος, κατατάσσονται στα «σχεδόν απειλούμενα είδη».

Δείτε περισσότερα

Σκορβούτο

“Εάν καταναλώνετε τροφές από κονσέρβες, διατρέχετε τον κίνδυνο να πάθετε σκορβούτο.”

Η αλήθεια

Το σκουρβούτο ήταν τα παλιότερα χρόνια συχνή πάθηση των ναυτικών, των εξερευνητών και των στρατιωτικών, που ήταν αναγκασμένοι να τρέφονται αποκλειστικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα με συντηρημένα τρόφιμα, με χαμηλή περιεκτικότητα σε βιταμίνη C. Τα τελευταία χρόνια, στις αναπτυγμένες χώρες, το σκορβούτο εμφανίζεται σπάνια, κυρίως ως αποτέλεσμα κακών διατροφικών συνηθειών και ελάχιστης έως μηδενικής κατανάλωσης φρέσκων φρούτων και λαχανικών. Συνδυάζοντας λοιπόν τις αγαπημένες σας κονσέρβες TRATA με πλούσια σε βιταμίνη C λαχανικά, τα οποία δεν έχουν υποστεί έντονη θερμική επεξεργασία, απολαμβάνετε τα οφέλη μίας ισορροπημένης διατροφής.

Δείτε περισσότερα

BPA FREE

"Όλες οι κονσέρβες τροφίμων έχουν επιστρώσεις και βερνίκια, επιβλαβή για την υγεία"

Η αλήθεια

Όλα τα υλικά κονσέρβας δεν είναι τα ίδια. Η ποιότητα των υλικών που έρχονται σε επαφή με τα ψάρια μας, δεν μπορεί παρά να είναι εξαιρετικής ποιότητας και υψηλής υγειονομικής ασφάλειας. Τα τελευταία χρόνια η εταιρεία μας έχει επενδύσει σημαντικούς πόρους και έχει αναπτύξει και χρησιμοποιεί υλικά συσκευασίας, ελεύθερα δισφαινόλης, σε συνεργασία με τις κορυφαίες εταιρείες στη παραγωγή λευκοσιδηρών κουτιών, καθώς και με ερευνητικά ιδρύματα. Την προσπάθεια αυτή θελήσαμε να την επικοινωνήσουμε στον κόσμο και ήδη, η νέα σειρά των προϊόντων τόνου που θα κυκλοφορήσει, φέρει την ένδειξη BPA free.

Δείτε περισσότερα

Ισταμίνη

"Οι κονσέρβες ψαριών προκαλούν σκομβροειδή δηλητηρίαση"

Η αλήθεια

Τα ψάρια μας υπόκεινται σε θερμική επεξεργασία - αποστείρωση και συσκευάζονται σε λιγότερο από 24 ώρες, διάστημα ικανό για να διατηρήσει μόνο τη φρεσκάδα τους μέσα σε αποστειρωμένα δοχεία αλουμινίου (κονσέρβες). Έτσι αποφεύγεται κάθε είδους αλλοίωση, αλλά και περιστατικά τροφικής δηλητηρίασης από ισταμίνη που προκαλείται κυρίως λόγω ακατάλληλων πρακτικών κατά την παραγωγική διαδικασία του ψαριού.

Δείτε περισσότερα