Προστασία περιβάλλοντος

Προστασία περιβάλλοντος

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΥΓΡΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ

ΒΙΟΛΟΓΙΚΟΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ
2000
ΤΟΝΟΙ
ΕΤΗΣΙΩΣ
προς
παραγωγή
ενέργειας

ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΖΩΙΚΩΝ ΥΠΟΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

650
ΤΟΝΟΙ
ΕΤΗΣΙΩΣ
προς
παραγωγή
ενέργειας
Ο βασικός μας προμηθευτής λευκοσιδήρου και αλουμινίου φέρει στα κυτία του το σήμα METAL RECYCLES FOREVER.

Το σήμα αυτό έχει υιοθετηθεί και εγκριθεί από τα μέλη της METAL PACKAGING EUROPE ως το πιο ξεκάθαρο σήμα ανακύκλωσης για μεταλλικές συσκευασίες με στόχο:

  • να επικοινωνήσει τα μοναδικά πλεονεκτήματα ανακύκλωσης μετάλλου
  • να κάνει τον καταναλωτή να νιώσει μέρος αυτής της διαδικασίας
  • να ενθαρρύνει την ανακύκλωση

Ο βασικός μας προμηθευτής για χάρτινες συσκευασίες είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο αειφορικής δασικής διαχείρισης FSC.

To FOREST STEWARDSHIP COUNCIL (FSC) είναι ένας διεθνής μη κερδοσκοπικός οργανισμός που προωθεί την υπεύθυνη διαχείριση των δασών παγκοσμίως. Όλο το χαρτί με την πιστοποίηση FSC προέρχεται από δάση που είναι βιώσιμα και η διαχείρισή τους είναι με διαδικασίες που βασίζονται στην ηθική, πράγμα που διασφαλίζει την προστασία και τη μακροβιότητά τους και κατά συνέπεια την άγρια ζωή.