ΣΑΡΔΕΛΕΣ TRATA on ice

ολόκληρες
  • prize
  • prize

Για τις σαρδέλες TRATA on ice επιλέγουμε μόνο φρεσκοαλιευμένα ψάρια τα οποία, αφού ελεγχθούν ενδελεχώς, καταψύχονται και συσκευάζονται απευθείας. Ακολουθώντας τις οδηγίες απόψυξης, μαγειρεύετε κατευθείαν όπως επιθυμείτε.

Για την σαρδέλα TRATA on ice χρησιμοποιούμε μόνο το είδος Sardina Pilchardus, το οποίο και αποτελεί το μοναδικό είδος που έχει δικαίωμα να φέρει τον χαρακτηρισμό ως «σαρδέλα» και όχι «τύπου σαρδέλα». H σαρδέλα μας αλιεύεται κυρίως στα νερά του Βορείου Αιγαίου. Οι συνθήκες και η βιοποικιλότητα του φυσικού περιβάλλοντος διαβίωσης και διατροφής της αιτιολογούν την ποιοτική υπεροχή της, η οποία συνίσταται στην ανοιχτόχρωμη, αφράτη και γευστική της σάρκα χωρίς λέπια.