ΓΑΥΡΟΣ TRATA on ice

ολόκληρος
  • prize
  • prize

Για τους γαύρους TRATA on ice επιλέγουμε μόνο φρεσκοαλιευμένα ψάρια, τα οποία, αφού ελεγχθούν ενδελεχώς, καταψύχονται με σύγχρονους τρόπους κατάψυξης και διατηρούνται σε συνεχώς ελεγχόμενη κατάψυξη, χωρίς πρόσθετα συντηρητικά, ώστε να διατηρούν αναλλοίωτα τα θρεπτικά τους χαρακτηριστικά. Ακολουθώντας τις οδηγίες απόψυξης, τους καθαρίζετε και τους μαγειρεύετε όπως επιθυμείτε.

Ο γαύρος TRATA on ice αλιεύεται κυρίως στα νερά του Βορείου Αιγαίου. Οι συνθήκες και η βιοποικιλότητα του φυσικού περιβάλλοντος διαβίωσης και διατροφής του αιτιολογούν την ποιοτική υπεροχή του, η οποία συνίσταται στην ανοιχτόχρωμη, αφράτη και γευστική του σάρκα χωρίς λέπια.